Impressum

TOP-NEWS:

Jindřichův Hradec - Pozvánka na seminář změny v účetnictví

Město Jindřichův Hradec a Místní akční skupina Česká Kanada vás zvou na seminář Změny v účetnictví od roku 2017. Termín: 28. 11. 2016 9.00 - 14.00...


Jindřichův Hradec - Pozvánka na workshop Podzimní dílnička

Zveme vás na tvořivou akci s názvem Podzimní dílnička, která se bude konat v sobotu 5. listopadu 2016 od 14:00 do 17:00 hodin v kavárně FotoCafé v...


Jindřichův Hradec - Pozvánka na seminář

Město Jindřichův Hradec vás zve 1. listopadu 2016 na odborný seminář Daně 2016 v příkladech, EET. Přednáší: Ing. Václav Dvořák - FINVEST Příbram...


Impressum

Vlastník práv:

Město Horn
Rathausplatz 4
3580 Horn

Vydavatel:

Město Horn
Redakce: Mag. Werner SCHUH
Adresa: 3580 Horn, Rathausplatz 4
Tel.: +43/2982/2656-0
Fax: +43/2982/2656-22
E-mail: post@horn.gv.at
DIČ: ATU 16 218 206

Všeobecné podmínky užívání:

Uživatel akceptuje, že užívat informace a služby nabízené touto webovou stránkou lze pouze a výhradně za těchto všeobecných podmínek užívání.

Uživatel bere na vědomí, že Město Horn stejně jako všechna ostatní města, která se účastní projektu "Städte im Aufschwung - Města v rozletu", nepřebírají žádnou povinnost udržovat jimi na internetu nabízené služby kdykoliv a nepřetržitě dostupné.

Jak poskytování, tak využívání služeb a obsahů podléhá příslušným zákonným úpravám, zvláště pak ochraně dat, autorskému právu a ochraně průmyslových značek a vzorů.

Obsahy uvedené na těchto webových stránkách mají navzdory důkladné rešerši a zpracování pouze informační charakter. Za případné chyby obsahu nepřebíráme žádnou záruku.

Město Horn stejně jako všechna ostatní města, která se účastní projektu "Städte im Aufschwung - Města v rozletu", nejsou zodpovědná za obsahy internetových stránek, na něž je odkazováno externími linky.

Ostatní ustanovení

Tato webová prezentace používá službu Google Analytics, nástroj pro webovou analýzu spol. Google Inc. ("Google").

Nástroj Google Analytics využívá tzv. "Cookies", textové soubory, uložené na Vašem počítači a umožňující analýzu Vašich aktivit na webových stránkách. Informace o Vašich aktivitách na této webové stránce, získané díky aplikaci Cookies (včetně Vaší IP adresy), se přenáší na server spol. Google v USA, kde se ukládají.

Nástroje spol. Google tyto informace využívají k vyhodnocení Vašich aktivit na této webové stránce, k sestavení zpráv pro provozovatele webové stránky o aktivitách na těchto webových stránkách a za účelem poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu.

Spol. Google tyto informace rovněž případně poskytne třetím stranám, pokud je tato skutečnost dána zákonem nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají z pověření spol. Google. Spol. Google však v žádném případě nebude spojovat Vaši IP adresu s jinými, Googlem získanými daty.

Instalaci souborů Cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; rádi bychom Vás však upozornili na to, že Vám v tomto případě eventuálně nemusí být přístupné veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich dat spol. Google výše uvedeným způsobem a za výše jmenovaným účelem.