Popis

TOP-NEWS:

Jindřichův Hradec - Pozvánka na seminář změny v účetnictví

Město Jindřichův Hradec a Místní akční skupina Česká Kanada vás zvou na seminář Změny v účetnictví od roku 2017. Termín: 28. 11. 2016 9.00 - 14.00...


Jindřichův Hradec - Pozvánka na workshop Podzimní dílnička

Zveme vás na tvořivou akci s názvem Podzimní dílnička, která se bude konat v sobotu 5. listopadu 2016 od 14:00 do 17:00 hodin v kavárně FotoCafé v...


Jindřichův Hradec - Pozvánka na seminář

Město Jindřichův Hradec vás zve 1. listopadu 2016 na odborný seminář Daně 2016 v příkladech, EET. Přednáší: Ing. Václav Dvořák - FINVEST Příbram...


Výchozí situace

Malá města rostou a získávají na důležitosti

Po fázi úbytku obyvatelstva se trend obrátil směrem k opětovnému růstu a rozvoji malých měst v okrajových regionech. Nyní je potřeba tento trend posílit a nastartovaný vývoj nasměrovat správným směrem. Důležité je přitom, aby se každé město soustředilo na své vlastní hospodářsky silné stránky a cíle.

Prospěch měst přináší prospěch i jejich okolí

Když hospodářsky posílí města, jejich okolí z toho bude mít pouze užitek. Více firem a lidí v malých městech zajistí větší nákupní sílu. Ta opět posílí i ekonomiku celého regionu. Takto vzniká pozitivní vliv na okolí.

Města musí svůj růst řídit

Města potřebují "ekonomického koordinátora". "Ekonomický koordinátor" podporuje lokální firmy a pomáhá jim s jejich problémy, co se hospodářské lokality týče. Motivuje je k hledání kreativních řešení a nabízí jim pomocnou ruku při jejich realizaci. Stará se o to, aby nově příchozí či vznikající ekonomické subjekty mohly co nejsnáze založit svou podnikatelskou činnost. Společně s odpovědnými politickými zástupci města upravuje hospodářskou strategii města v souladu s vytyčeným záměrem.

Města musí spojit své síly

Aby se zabránilo vzájemné konkurenci a naopak využilo možné součinnosti, musí si města navzájem vyměňovat své zkušenosti a sladit své hospodářské strategie. Především v rámci propagačních a školicích opatření mohou města spojit své síly a společně vytvořit synergické efekty, které jim pomohou dosáhnout menším úsilím většího výsledku.

Cíle

Obecné cíle

 • Hospodářské posílení regionů Waldviertel / Jižní Čechy / Vysočina
 • Vzorová výstavba hospodářské sítě malých měst, která může být později dále rozvíjena
 • Profesionální koordinace hospodářského rozvoje malých měst na základě jasné strategie

Zvláštní cíle

 • Vytvoření pozice "hospodářského koordinátora" v každém partnerském městě
 • Zaškolení hospodářských koordinátorů a odpovědných politických zástupců měst, zástupců správy a ekonomické sféry
 • Adaptace hospodářské strategie každého zúčastněného města na konkrétní zvláštní záměr
 • Podpora firem a pomoc s jejich problémy, co se hospodářské lokality týče
 • Podpora nově vznikajících či příchozích ekonomických subjektů
 • Koordinace společných aktivit lokálních firem (veletrhy, akce, průzkumy, nákupní strategie...)
 • Realizace pilotních kampaní a akcí
 • Přeshraniční výměna zkušeností mezi partnerskými městy
 • Přeshraniční koordinace hospodářských aktivit partnerských měst
 • Marketingová opatření a propagace malých měst jako lokalit pro bydlení a podnikání
 • Kooperace s jinými malými městy s cílem tato města později zapojit do vzniklé sítě
 • Koordinace a výměna zkušeností s tematicky relevantními projekty a organizacemi
 • Lepší propojení hospodářských subjektů díky vzájemné prezentaci mezi partnerskými městy
 • Vytvoření příručky ze strany každého z partnerských měst k realizaci jejich záměru
 • Překlad a publikace takto vzniklých příruček

Partneři projektu

3 města v regionu Waldviertel (Horn, Zwettl, Schrems)
1 město v kraji Vysočina (Telč)
2 města v kraji Jižní Čechy (Třeboň, Jindřichův Hradec)
Leadpartner: Město Horn

Doba trvání projektu

01.07.2011 – 31.12.2013 (2,5 roku)

Financování projektu

Rakousko: 75 % ERDF, 25 % vlastní prostředky obcí

Česká republika: 85 % ERDF, 5 % národní prostředky, 10 % vlastní prostředky obcí