Výhled

TOP-NEWS:

Jindřichův Hradec - Pozvánka na seminář změny v účetnictví

Město Jindřichův Hradec a Místní akční skupina Česká Kanada vás zvou na seminář Změny v účetnictví od roku 2017. Termín: 28. 11. 2016 9.00 - 14.00...


Jindřichův Hradec - Pozvánka na workshop Podzimní dílnička

Zveme vás na tvořivou akci s názvem Podzimní dílnička, která se bude konat v sobotu 5. listopadu 2016 od 14:00 do 17:00 hodin v kavárně FotoCafé v...


Jindřichův Hradec - Pozvánka na seminář

Město Jindřichův Hradec vás zve 1. listopadu 2016 na odborný seminář Daně 2016 v příkladech, EET. Přednáší: Ing. Václav Dvořák - FINVEST Příbram...


Třeboň

Aktivity projektu 2011 – 2013

 • Ustavení ekonomických koordinátorů v zúčastněných městech;
 • Proškolení ekonomických koordinátorů a osob odpovědných v oblasti správy a politiky
 • Výměna zkušeností
 • Realizace společných marketingových opatření a reklamy projektu v zúčastněných městech

Konkrétní aktivity Třeboně

 • Doplnění a aktualizace strategie města Třeboně směrem k posílení ekonomické stability města prodloužením turistické sezóny.
  • Koordinace společných aktivit v rámci města
  • Průběžný kontakt s podnikateli
  • Koordinace 4-5 společných aktivit s podnikateli, semináře
  • Organizování a řízení spolupráce poskytovatelů služeb
  • Vypracování analýzy stavu malého a středního podnikání v Třeboni
  • Organizace setkání projektových koordinátorů v Třeboni
  • Účast na setkáních projektových koordinátorů v ostatních partnerských městech
  • Zpracování rozvojové studie na téma: Prodloužení turistické sezóny, oživení centra města, rozvoj podnikatelských aktivit a volný čas a kultura jako podnikatelský záměr
  • Uspořádání testovacích akcí, při nichž budou ověřována navržená řešení – hospodářské trhy, spolek Třeboňských patriotů, setkávání podnikatelů
 • Vzdělávání a získávání vědomostí
  • Realizace setkání s jinými projekty a organizacemi za účelem výměny informací
  • Organizace dvou vzdělávacích akcí s účastí tří českých partnerských měst
  • Školení koordinátorů projektu
  • Odborné exkurze a pobyty – jednodenní poznávací zájezdy spojené s výměnou zkušeností
 • Marketing a reklama
  • Vytvoření informační brožury s daty a fakty pro zájemce o podnikání a bydlení v Třeboni
  • Inzerce v tisku
  • Zveřejňování výsledků projektu na akcích a v médiích
 • Publicita projektu a zveřejnění výsledků
  • Spolupráce při vytváření loga a jednotné grafické linie projektu
  • Spolupráce při tvorbě webových stránek projektu a jejich aktualizace
 • Hodnocení projektu
  • Určení nejméně pěti hodnotících kritérií, včetně stanovení metody sběru dat
  • Vyhodnocení ukazatelů v polovině a na konci projektu

Horn

Jaro 2012

 • Zahájení rozhovorů s jednotlivými ekonomickými subjekty ve středu města
 • Vypracování hodnotících kriterií a ukazatelů

Zwettl

Jaro 2012

 • Společná akce s podnikatelskými subjekty ve středu města
 • Vyhotovení informační brožury
 • První propagační opatření

Schrems

Jaro 2012

 • Společná akce podnikatelských subjektů
 • Setkání partnerů projektu
 • První propagační opatření
 • Vypracování hodnotících kriterií a ukazatelů

Jindřichův Hradec

 • 3. Koordinační setkání - 26. 6. 2012, 10:00 hodin, refektář Národního muzea fotografie
 • červenec - říjen 2012 - workshopy pro podnikatele v Domě gobelínů, kulturních tradic a řemesel
 • srpen 2012 - dokončení koncepce dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec
 • podzim 2012 - 2 odborné semináře a podnikatelské fórum